Dokumentace staveb - zaměření skutečného stavu

Zaměření stavby a zpracování kompletních půdorysů, svislých řezů a pohledů na fasády.

Měření probíhá obvykle metodou 3D laserového skenování. Výhodou tohoto způsobu zaměření je rychlost, přesnost a kompletnost sběru dat (zjednodušeně řečeno - co skener vidí, to změří). Výstupy ze zaměření se používají např. při plánování rekonstrukce.

Zpracována může být i méně obsáhlá dokumentace pro zjednodušený pasport stavby (vyžadováno např. při kolaudaci starší stavby, pokud není k dispozici původní projektová dokumentace).