Zaměření a výpočet kubatur

Zaměření a následný výpočet kubatury zeminy nebo výkopu. Výpočet je prováděn porovnáním dvou 3D modelů terénu. První 3D model vzniká z měření před terénní úpravou, druhý z měření po provedení terénní úpravy. Porovnáním těchto dvou 3D modelů je vypočítána kubatura násypu a výkopu.