Zaměření inženýrských sítí

Mezi inženýrské sítě se řadí zejména vodovody, kanalizace, plynovody, teplovody a vodiče elektřiny.

Poskytované služby:

- vytyčení neboli vyznačení trasy stávajících inženýrských sítí, kdy se údaje o poloze přebírají z podkladů získaných od jejich správců - provádí se před zahájením stavebních prací

- vytyčení trasy nových inženýrských sítí, kdy se údaje o poloze přebírají z podkladů získaných od projektantů - provádí se před zahájením stavebních prací

- zaměření skutečného stavu inženýrských sítí dle směrnic jejich správců - provádí se po ukončení stavebních prací.