Zaměření podlahových ploch

PODLAHOVÉ PLOCHY - zaměření a výpočet podlahových ploch může být podkladem například pro takzvané Prohlášení vlastníka. Tímto právním úkonem vlastník, zjednodušeně řečeno, rozdělí dům na jednotlivé bytové a nebytové jednotky. 

PRONAJÍMATELNÉ PLOCHY - zaměření a výpočet pronajímatelných ploch dle zvoleného standardu (např. GIF).