Geometrické plány

Geometrický plán je nedílnou součástí listiny (kupní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí apod.), na základě které má být provedena změna v katastru nemovitostí. 

Geometrický plán se nejčastěji vyhotovuje pro:

- vyznačení budovy a změnu obvodu budovy

- rozdělení pozemku

- změnu hranice pozemku

- vyznačení věcného břemene k části pozemku

- průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku.