Vyhotovení podkladu pro projekt - mapování

Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku v systému JTSK a Bpv může sloužit například při projektové přípravě stavby rodinného domu. Obsahem zaměření jsou ploty, stromy, přilehlé komunikace, povrchové znaky inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektřina...), výškové poměry a další. Zaměření pomůže projektantům a architektům s vhodným umístěním domu na pozemek.